Denna uppsättning filmer ger en inblick i de 14 olika FoU-projekt som genomförts av team av masterstudenter i kognitionsvetenskap åk 2 och civilingenjörstuderande åk 4 och 5 under höstterminen 2012.

Gemensamma nyckelord för projekten är: forskningsfrontsprojekt, människoorienterad intelligent teknik, social kognition, innovation, utvärdering, agenter och robotar, fakultetsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och undervisning.

Andra nyckelord i kursomgången ht 2012 har varit: engagerade, kreativa och
begåvade studenter.

Tack för en spännande termin!

Kursledningen: Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake & Birger Johansson

 

Robot Projects

Goal Emulation in a Drummer Robot

AGDA: The Robotic Hen

ALMA: Attention in a Robot

Obtaining a Robot’s Attention

 

Consequence Feedback vs. Right/Wrong Feedback

 

R&D with Play & Learn-Games Based on Teachable Agents

Fred’s Farm

The Playground

 

R&D with first Teachable-Agent based
History Games in the World

The Secret Agents

The Successor of Professor Chronos

 

Digital Characters as Research Instruments

Gesture, Speech and Metaphoricity

Effects of the Amplitude of Gestures