ag-sr_151015Agneta Gulz (ETG: Educational Education Group) deltar i Vetenskapsradions tvärvetenskapliga seminarium om hur digitaliseringen förändrar oss. Agnetas del kretsar kring misslyckandet med de (så kallade) digitala pedagogiska läromedel som erbjuds i dagens svenska skola. Man måste här skilja på material för lärande och material för övningar. Kring 95% av alla appar har ingen egentlig pedagogisk strategi implementerade i sig, utan är att betrakta som drill- och testmaterial med endast så kallad “rätt-fel”-feedback.

>> Mer om Vetenskapsradions seminarium:


Lyssna på seminariet (Sveriges Radio, P1: Vetandets värld):>> Lyssna på seminariet (Sveriges Radios webb)

>> Lyssna endast på slutdiskussionen (Sveriges Radios webb)


Bild från seminariet:

Vetenskapsradion om digitalisering