Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid LUCS, har fått ett stort anslag från LMK-stiftelsen för projektet “Dinosaur cognition – reconstructing the cradle of the avian mind”.

Genom att jämföra olika krokodilarter med de mest ursprungliga av dagens levande fåglar, de så kallade palaeognatherna, t.ex. strutsfåglar, kommer projektet skapa en bild av den kognitiva evolutionen under dinosauriernas tid.
– Det kommer bli en upptäcktsfärd in i det okända. Vi vet idag ingenting om kognitionen hos de djur som upptar den kanske mest fascinerande delen av djurens historia. Vem har inte undrat vad som rörde sig i huvudet på en velociraptor?, säger Mathias Osvath.

Anslaget från LMK-stiftelsen är på nästan 7 miljoner kronor och löper över fyra år.

Länk: LMK-stiftelsen