Agneta Gulz (ETG: Educational Technology Group) at the annual conference for math educators (LUMA 2017: Lärarutbildare i Matematik 2017).
   Agneta Gulz presented the forthcoming research review on digital resources in mathematics instruction on behalf of The Swedish Institute for Educational Research (Digitala resurser i matematikundervisningen – en systematisk översikt på uppdrag av Skolforskningsinstitutet).