Jana Holsanova intervjuas om forskning om syntolkning i temanummer av tidskriften Perspektiv 5/2017.
Text: Therese Selen, Illustration: Linnea Blixt

Sammanfattning:

Bred blick på det som inte sägs

Hennes intresse för språk, tänkande och inre bilder öppnade upp ögonen för syntolkning. I dag leder docent Jana Holsanova forskningen i Sverige om ämnet som spänner över många olika områden och discipliner.
– Syntolkning är en krävande och kreativ uppgift. Det behövs flera forskningsfält för att belysa ett så komplext ämne, säger hon.


Läs intervjun:
► Bred blick på det som inte sägs. Perspektiv nr.5 2017