Möt Framtidens Innovatörer på LUX
Torsdag & fredag 09.30 – 12.00

Alla projekten är forsknings-&-utvecklingsprojekt, som genomförts under höstterminen av mastersstudenter i kognitionsvetenskap tillsammans med civilingenjörsstudenter (åk. 4 och 5) under ledning av forskare från designvetenskap och kognitionsvetenskap.


Projekt (Torsdag 17/1)
• Realtidsanpassad Feedback – dina ögonrörelser påverkar hur du får feedback
• En humanoidrobot som agerar i samtal
• Pilotutbildning – interaktiv träning i cockpit med hjälp av Augmented Reality
• enVRment – en interaktiv VR-baserad lärupplevelse om hållbar utveckling
• Smarta Kartor – navigera i användargränssnitt med spatial kategorisering

Projekt (Fredag 18/1)
• Loopspelet – ett programmeringsspel för barn i åldrarna fyra till sex år
• Augmented Security – En AR-prototyp för väktare på rond
• En robot med känsel – från receptorer till sensorer
• Galileo Galileis verkstad i Virtual Reality – experimentera, tänk och reflektera
• (Tillbaka till) Framtidens operatörscentral med Virtual Reality


Mässan i SDS (sydsvenska Dagbladet) 2019-01-17 :: Länk: SDS