Jana Holsanova är koordinator för det nya samverkansinitiativet ”Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering”, som har tilldelats medel av Lunds universitet.

Det tvärvetenskapliga initiativet omfattar fem forskare från tre fakulteter och fem samverkanspartner (MTM, SPSM, SRF, US och Syntolkutbildningen) som under tre års tid kommer att samverka kring forskning och utveckling på området syntolkning och bildbeskrivning.

Projektet är ett av fem samverkansinitiativ som nyligen tilldelats medel av LU.
Läs mer här: Fem nya samverkansinitiativ mellan Lundaforskare och näringsliv