Symposium:

Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik


14:e mars 2019, Clustret Gamla Stan, Stockholm


Symposiet lyfter fram exempel på olika former av forskning om lärande och undervisning som både för vetenskapen framåt och som spelar roll i våra klassrum och andra lärmiljöer. Exemplen kommer från projekt som har genomförts av forskare tillsammans med förskollärare, lärare, barn och elever i autentiska miljöer.

Symposiet avslutas med en paneldebatt med Anette Jahnke, Per Kornhall, Elisabet Nihlfors, Ola Helenius och Cecilia Wiklund-Hörnqvist.

>> Program [PDF]


Arrangemanget finansieras av Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning och arrangeras av Linnémiljön CCL, forskargruppen ETG och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

För frågor, kontakta:
Agneta Gulz (Professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet)
Susanne Kjällander (Universitetslektor, Stockholms universitet)

Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz och Susanne Kjällander.
© Mats Edman, Studio Artemis