Sveriges unga akademi välkomnar i dagarna Mathias Osvath och sju andra nya ledamöter från lärosäten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Sveriges unga akademin är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år vilket håller akademin evigt ung. Verksamheten vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Som en oberoende plattform ger den yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter. Den huserar idag vid Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler på Frescati i Stockholm.


Länk: Från norr till söder, åtta nya forskare till ung akademi (Sveriges unga akademi)