ETG (Educational Technology Group) får två anslag beviljade av Erik Philip-Sörensens stiftelse för humanistisk vetenskaplig forskning 2020.

“Data literacy” hos unga: Att kunna skilja mellan fakta och åsikter (250 000 kr)
Huvudsökande: Agneta Gulz

Undervisning och lärande tillsammans – i rummet och på skärmen (300 000 kr)
Huvudsökande: Jens NirmeLänk: Erik Philip-Sörensens stiftelse