Kungl. Vitterhetsakademien har tilldelat Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2021. Peter Gärdenfors får priset för sitt nydanande och originella bidrag till humanvetenskaplig forskning, särskilt genom sin utveckling av det kognitionsvetenskapliga fältet.

>> Läs mer om Swensonska priset

>> Läs mer om Kungl. Vitterhetsakademiens pristagare