KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus (2022)

Senast uppdaterad: 2022-01-07

 
Programkurs för industridesign, åk. 3, VT-2022.
Kursen går från vecka 3 till 13 (17:e januari t.o.m. 1:e april), 2022.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 20 arbetstimmar/vecka.


 

Kursmaterial vt-2022

Schema

Obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter

Litteraturseminarier

  • Instruktioner till litteraturseminarierna
  • Litteraturseminarium 1: Papanek (kursbok)
  • Litteraturseminarium 2: Texter kommer
  • Litteraturseminarium 3: Texter kommer

Föreläsningsmaterial

Material till vissa föreläsningar läggs upp efterhand.

Grupper

Gruppindelning kommer.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2022-01-07