Kurs

Kurskod: KOGP02
Engelsk titel: Cognitive Science: Cognitive Neuroscience
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-10-30 – 2023-11-30
Anmälningskod: LU-33071
Behörighet: För särskild behörighet till kursen krävs 90 högskolepoäng i något av ämnena antropologi, allmän språkvetenskap, datavetenskap, informatik, teknisk matematik, neurovetenskap, biologi, psykologi, pedagogik, eller teoretisk filosofi. Utbildning motsvarande 90 högskolepoäng i kognitionsforskning eller kognitionsvetenskap från annan högskola ger också särskild behörighet.

Introduktionsmöte: 2023-10-30 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B129

Beskrivning

Kursen i kognitiv neurovetenskap ger insikter om hjärnans funktioner från ett kognitiv perspektiv och tar upp den biologiska basen för olika kognitiva förmågor som perception, uppmärksamhet, inlärning, minne och emotioner. Kursen tar upp frågor som: Hur kan vi känna igen ett objekt och förstå en visuell scen? Vad är relationen mellan motivation, uppmärksamhet och minne? Vad är emotioner? Hur förhåller sig omedvetna och medvetna kognitiva processer till varandra? Hur kan människor tänka om framtiden, fatta beslut och planera? Hur kodas information i hjärnan? Hur styr vi våra handlingar?

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
30 oktober 2023 – 30 november 2023

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 30 oktober
kl. 10.15 – 12.00
LUX:B129, obligatoriskt

Sidansvarig: magnus.haakelucs.luse | 2021-11-23