Kurs

Kurskod: KOGP06
Engelsk titel: Cognitive Science: Cognition, Interaction and Design
Högskolepoäng: 7,5

Schemat för vårterminen 2022 anpassas löpande för att minska risken för spridning av covid-19. Se aktuella beslut och rekommendationer: Covid-19 och läsåret 2021/2022.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: trekvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-03-03
Anmälningskod: LU-75653

Introduktionsmöte: 2022-01-17 kl. 13.15 – 15.00

Lärare: Annika Wallin

Beskrivning

Kursen behandlar hur kognitiva processer i biologiska system äger rum genom systemens interaktion med den fysiska och sociala omvärlden. Särskilt fokuseras på kognitiva processer som minnesfunktioner, perception, tänkande, problemlösning, kreativitet och beslutsfattande och hur de utvecklas i interaktion med omvärlden samt hur de stöds och förändras i olika sammanhang. Studenterna får stifta bekantskap med hela bredden av teoribildning kring interaktion från klassisk AI till situerade förhållningssätt. Dessa modeller tillämpas i konkreta situationer, och deras styrkor och svagheter diskuteras. Vidare tas deras lämplighet för olika former av gränssnitt upp, från statiska till fullständigt interaktiva.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, trekvartsfart
17 januari 2022 – 3 mars 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: magnus.haakelucs.luse | 2021-11-23