Kurs

Kurskod: KOGP15
Engelsk titel: Communication, Cognition and Accessibility: Multimodal Information from The Point of View of The Receiver
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2021-09-29
Anmälningskod: LU-30431
Behörighet: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2021-08-30 kl. 13.15 – 15.00

Lärare: Jana Holsanova

Beskrivning

Hur designar vi kommunikativa produkter på människors villkor? Vilka kognitivt baserade principer kan vi tillämpa för att underlätta navigering, bearbetning och förståelse av komplexa multimodala produkter (såsom tidningar, broschyrer, webbsidor)?

Kursen ger studenterna ingående kunskaper om kognitionens roll för visuell kommunikation och introducerar grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Målet med kursen är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för hur visuella och multimodala produkter tas emot av användare och insikt i vilka underliggande kognitiva processer som påverkar bearbetning och förståelse av komplexa budskap.

Studenterna tillägnar sig grundläggande kognitionsvetenskapliga teorier om visuell perception, uppmärksamhet, kognitiv belastning och utvecklar färdigheten att formulera hypoteser och testa olika presentationsalternativ. Studenterna får förståelse för hur mottagningen av visuell design och multimodala produkter påverkas av både lågnivå- och högnivåprocesser. Under kursens gång kommer studenterna i kontakt med olika vetenskapliga metoder för testning av användarbeteendet. Diskussioner kommer att fokusera på förhållandet mellan designintentionen och den faktiska uppfattningen av det multimodala budskapet samt frågan i vilken utsträckning designen stöder och styr effekterna för en viss grupp användare. Antaganden om bearbetning av multimodala budskap kommer att ställas emot ny empirisk forskning om faktisk interaktion med komplexa texter i tryckta och digitala medier.

Kursens innehåll berör även människors interaktion med olika medier och teknologins funktion för kommunikation och kognition. Studenterna kommer att diskutera hur tekniska lösningar och AI-stöd för digital kommunikation fungerar för användare. Ett delmål med kursen är att ge fördjupade kunskaper om tillgänglighet och påverkan för olika grupper av användare, i synnerhet personer med särskilda behov (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, uppmärksamhetsstörningar, dyslexi mm). Kursen avslutas med ett projektarbete i grupp, där studenterna testar och utvärderar olika presentationsalternativ med olika grupper av användare.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: magnus.haakelucs.luse | 2021-11-23