| HOME | NEWS & MEDIA | NGDL | PROJECTS | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS | Last updated: 2015-10-12


NGDL :: En ny generation digitala läromedel


|  NGDL: HOME  |  NGDL: DEMONSTRATORER  |  LÄNKAR  |  LÄSTIPS  |


MANIFEST

Det finns ett behov av en ny generation digitala läromedel som:
– sätter lärande framför testande 
– sätter inlärning framför utlärning 
– sätter digital funktionalitet framför digital form 
– sätter formativ process framför summativ utvärdering 
– sätter djup och förståelse framför det heltäckande men ytliga 

Den Nya generationens digitala läromedel är adaptiva och inkluderande och erbjuder stöd och utmaning till varje individ utan att vara utpekande.Om ETG och NGDL

De nya generationens digitala läromedel som ETG (Educational Technology Group) utvecklar och arbetar med syftar till tre saker:

1. Att stödja lärande genom att ge stöd för, i första hand, barn/elever, men också för lärare/pedagoger.
Utvecklingen av våra NGDL utgår från en kombination av utbildningsvetenskap, kognitionsvetenskap och interaktionsdesign för att de ska bli så kraftfulla som möjligt.

2. Att fungera som forskningsinstrument för oss så att vi kan fortsätta bygga på vår kunskap om hur lärande fungerar hos barn i olika åldrar och med olika förutsättningar. Denna kunskap använder vi sedan för att kontinuerligt vidareutvecklande våra NGDL.

3. Att fungera som inspiration för andra (svenska) aktörer som arbetar med digitala läromedel och pedagogiska appar. Våra produkter är i första hand demonstratorer (även om de ibland används i större skala i samband med våra F&U-projekt). Med demonstratorerna vill vi både illustrera vad som går att göra och illustrera kraften och de pedagogiska möjligheterna som finns med NGDL.ETG:s roll

ETG är inte en kommersiell aktör. I förhållande till producenter av digitala läromedel och pedaogiska appar vill vi i första hand inspirera och utmana.

ETG:s önskan är att sprida kunskap om både möjligheter och risker med digitala verktyg (digitala läromedel, pedagogiska appar, vanliga IT-verktyg, osv.) i undervisning och utbildning i såväl skola som förskola.