| HOME | NEWS & MEDIA | NGDL | PROJECTS | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS | Last updated: 2019-10-28


ETG : News & Media


2018 & 2019

icon article2019-10-28 :: DN – ”Hjärnsmarta” skolan nobbar skor, mobiler och socker
Agneta Gulz medverkar i artikel i Dagens Nyheter.
DN (ingress): Inga utomhusskor, inga mobiler, inget socker och tobaksfritt. En kort paus efter halva lektionen och cykelbänkar för elever med spring i benen. Prästamosseskolan kallar sig för en hjärnsmart skola. Nu hoppas man att satsningen ska bidra till ökat lugn. Men fungerar det?.
• DN-artikel (web)   [swe]
• Reviderad PDF   [swe]

icon radio2019-10-01 :: Nytt avsnitt i podden “Mycket hjärna”
Nytt podd-avsnitt med Betty Tärning, Kalle Palmer & Björn Sjödén (tekniker: Trond Tjøstheim).
Mycket hjärna är en podd som diskuterar forskning kring lärande och hur denna kan användas praktiskt i skolan. Det nya avsnittet (avsnitt 7) handlar om ‘Self-Efficacy’ – tron på den egna förmåga.
• Mycket hjärna (Avsnitt 7): Self-Efficacy – att tro på sin egen förmåga.   [swe]

… several posts that should have been published

icon article2018-03-24 :: Beviljat projektanslag från Linné-miljön “Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning”
Eng: Research funding from the Linnaeus program “Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning”.
Magnus Haake har beviljats 300.000 kronor från Linnémiljön “Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning” för studien “Virtual Experiments – Real Results”.
• Linné-miljön: “Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning”   [swe]


2017

icon article2017-12-19 :: Beviljat projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
Eng: Research funding from the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation.
Agneta Gulz, Annika Andersson och Magnus Haake har beviljats 4 mijoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond för projektet “The Magical Garden: Supporting early mathematics for preschoolers with different linguistic backgrounds”.
• Mer på LUCS Nyheter / More on LUCS News
• Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond: Projektanslag 2017   [swe]

icon article2017-10-31 :: Beviljat projektanslag från Skolforskningsinstitutet
Eng: Research funding from The Swedish Institute for Educational Research.
Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms Universitet, beviljats 4,5 mijoner kronor från Skolforskningsinstitutet för projektet “Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik”.
• Mer på LUCS Nyheter / More on LUCS News
• Skolforsningsinstitutet: Finansierade forskningsprojekt 2017   [swe]

icon article2017-10-16 :: ETG i SDS – Skolan saknar kunskap om hur vi lär oss bäst
Eng: ETG in the News (SDS: Sydsvenska Dagbladet Snällposten) : The School is lacking in knowledge how to scaffold learning.
Lärare och elever vet alldeles för lite om hur hjärnan fungerar vid inlärning. – Det är synd att inte mer av detta når ut, för det finns ganska mycket konkreta saker man kan göra i undervisningen, säger Agneta Gulz, forskare som samarbetar med lärare för att bygga undervisningsmetoder baserade på det vi vet om inlärning.
• Mer på LUCS Nyheter / More on LUCS News
• Artikel på SDS Digital   [swe]

… several posts that should have been published

icon presentation2017-04-21 :: Magnus Haake på HT-dagarna: Virtual reality – framtidens lärande !?
Eng: Magnus Haake presented a talk on Virtual Reality in future learning durning “HT-dagarna”; the annual two-day open seminars by the Faculties of Humanities and Theology.
Om presentationen: Virtual reality börjar nu bli tillgängligt för den breda allmänheten och virtual reality knackar också på dörren till skolans klassrum – men samtidigt vet vi mycket lite om virtual reality i samband med lärande. Kan man hoppas att forskare tillsammans med lärare denna gång kan få bestämma om, hur och när ny teknik släpps över tröskeln till klassrummen?
• PRESENTATION TO COME ON THE HT-FACULTIES YOUTUBE CHANNEL   [swe]

icon article2017-04-18 :: Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa; intervjuartikel i Fokus Forskning (Lunds universitet forskningsmagasin)
Eng: Agneta Gulz in an interview article about digital learning tools in school: They may hinder rather than help.
Intervjuartikel med Agneta Gulz i Fokus Forskning (Lunds universitet forskningsmagasin) om digitala hjälpmedel i skolan.
Från inledningen av artikeln: Majoriteten av dagens digitala lärverktyg håller inte måttet. De har dock en stor potential, men det krävs en bättre samordning och ett nytänkande där forskare, lärare och elever samarbetar under utvecklandet. Dessutom behövs ett nationellt ansvar och stöd för kontroll och granskning av utbudet. Det anser Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.
• ARTIKELTEXTEN (UTSKRIVEN PDF)   [swe]
• LÄS ORIGINALARTIKELN PÅ FOKUS FORSKNING (URL)   [swe]

icon article2017-04-07 :: Spel + teori = drömkombo; intervjuartikel i Grundskoletidningen
Eng: Game + Theory = Dream Combo : Article in the Swedish Magazine for Elementary School Education (Grundskoletidningen).
Agneta Gulz (ETG) och Perter Gärdenfors intervjuas om datorspel i skolan.
Från inledningen av artikeln: Gärna datorspel i skolan. Men de fungerar inte på egen hand – utan bara i kombination med teoretisk undervisning, menar kognitionsforskarna Peter Gärdenfors och Agneta Gulz vid Lunds universitet.
• ARTIKELTEXTEN   [swe]
• LÄS ORIGINALARTIKELN I GRUNDSKOLETIDNINGEN #2 ÅRGÅNG 27 2017 (URL)   [swe]

icon article2017-02-27 :: ETG i SDS: Stoppa fusket – digitalisera de nationella proven.
Eng: Agneta Gulz and Magnus Haake debate cheating on the national tests in the newspaper (Sydsvenska Dagbladet, SDS).
Agneta Gulz och Magnus Haake debatterar fusk på nationella prov i Sydsvenska Dagbladet (SDS) med anledning av Uppdrag gransknings reportage i TV: Det svenska utbildningssystemet är så besatt av utvärdering och bedömning att man snart helt glömt bort lärandet.
Utdrag från artikeln: Varje år läggs enorma resurser på framtagande, testande, genomförande och efterbearbetning av dessa. Ibland verkar de vara skolans epicentrum och de motiveras med värdeord som likvärdighet och rättvisa.
• READ THE ARTICLE (URL)   [swe]

icon article2017-02-24 :: Fakultetsmedel för arbete med forskningsansökningar.
Eng: Faculty funding for work with research project proposals.
Magnus Haake (ETG) received support from The Faculties of Humanities and Theology, Lund University, for two moths work with research project proposals aiming at the Research Council and the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation.


2016

icon article2016-12-15 :: Project funding from the Marianne and Marcus Wallenbergs Foundation
Swe: Projektmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
ETG (main applicant: Agneta Gulz) and AAA-lab (main applicant: Daniel Schwartz) recieved SEK 7,8 million from the Marianne and Marcus Wallenbergs Foundation for the project Maximizing Informativeness and Minimizing Neglect – the Next Step in Feedback Research.
• THE MARIANNE AND MARCUS WALLENBERG FOUNDATION (URL)

icon article2016-10-10 :: Agneta Gulz in ‘Kunskapskanalen’.
Swe: Agneta Gulz på Kunskapskanalen: Smartare lek- och lärspel för barn
Om presentationen: Barn känner ibland väldigt tidigt att de inte kan, men ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man angripa detta. Agneta Gulz forskar om hur 3- till 6-åringar kan lära sig förstå begrepp själva genom att lära ut till en digital figur.
• WATCH THE PROGRAM ON UR.PLAY (URL)   [swe]

icon article2016-05-03 :: Agneta Gulz invited speaker for school principals and school management.
Swe: Agneta Guls inbjuden att tala om digitalisering och bedömning i skolan för skolledare.
The lecture is a rather harsh criticism of the current assessment system in Swedish educational system. A key-point was what Agneta Gulz called “the meta-cognitive epidemic”; students learn how to present the course material according to meta-cognitive assessment templets (in matrix formats) rather than the actual course material itself.
   See also the preceding post: “Agneta Gulz in SDS: The course based grading system in Swedish high school is adverse to learning.”
• Presentation (sound and slides) to come!

icon article2016-04-17 :: Agneta Gulz in SDS: The course based grading system in Swedish high school is adverse to learning.
Swe: Agneta Gulz argumenterar för att kursbetygssystemet i gymnasieskolan är lärfientligt i sig självt; debatt Sydsvenskan (SDS).
Agneta Gulz argues that the course based grading system in Swedish high school is adverse to learning; a punishing system sorting out students that didn’t manage (or had the luck) to perform on top during all the three high school years. Debate in the southern Swedish newspaper “Sydsvenskan” (SDS).
   Extract from the debate article (in Swedish): “Kursbetygssystemet är också lärfientligt i sig självt. Eleven startar i någon mening med full poäng och får sedan minuspoäng för varje miss. Det är ett straffande system som sorterar ut dem som av olika anledningar inte lyckas hålla sig ständigt på topp.
• READ THE ARTICLE (URL)   [swe]

icon article2016-04-02 :: Björn Sjödén in DIU: Make errors – the best way to evaluate learning apps.
Swe: Björn Sjödén: “Gör fel – bästa sättet testa ny app”. DIU (Datorn i Utbildningen, nr 2-16).
What should teachers think about when they evaluate new learning apps? Björn Sjödén gives some advice; the first one being: “Make errors and mistakes.”.
• GO TO THE ARTICLE (URL)   [swe]

icon article2016-03-15 :: Magnus Haake comments on digitalized tests in “Lärarnas tidning” (Teachers’ Magazine)
Swe: Magnus Haake kommenterar digitaliserade nationella prov i gymnasiet i Lärarnas tidning.
“Lärarnas tidning” (Teachers’ Magazine) reports that minister of High School Eduacation, Aida Hadzialic, promotes digitalized National Tests.
• READ THE ARTICLE (URL)   [swe]

icon radio2016-03-04 :: Björn Sjödén on the Swedish Educational Radio Broadcast
Swe: Björn Sjödén på Utbildningsradion: “Den digitala djungeln”.
Björn Sjödén is the main interviewee in this broadcast on the digital jungle of educational software.
• LISTEN TO THE BROADCAST AT “UR” (URL: 30 minutes)   [swe]

icon article2016-01-14 :: Björn Sjödén lectured for the Swedish Association of Educational Writers (SLFF)
Swe: Björn Sjödén föreläste om digitala läromedel för svenska läromedelsförfattare.
There wasn’t a seat left when Björn Sjödén lectured on digital learning for writers of educational books and materials. The event was a local arrangement by the Swedish Association of Educational Writers (SLFF: Sveriges Läromedelsförfattares Förbund).
• READ ABOUT THE LECTURE (URL)   [swe]
• READ THE LECTURE (PDF)   [swe]


2015

icon radio2015-11-23 :: Agneta Gulz in Swedish Radio P4 Östergötland
Swe: Agneta Gulz i Radio P4 Östergötland: “Det är digital Vilda Västern”.
Agneta Gulz is interviewed about the ongoing gigantic non-planned experiment with digital learning software in school: “It’s like the Wild West”.
• LISTEN TO THE BROADCAST AT “UR” (URL: 4 minutes)   [swe]

icon article2015-10-28 :: Björn Sjödén noticed in Ny Teknik
Swe: Björn Sjödén uppmärksammad i Ny Teknik: “Få digitala skolappar håller måttet”.
Another notice about Björn Sjödén and the pedagogical shortcomings of educational software, this time with some additional comments from Bo Jansson, chair of The National Union of Teachers in Sweden (Lärarnas Riksförbund).
• READ THE ARTICLE AT “Ny Teknik” (URL)   [swe]
• READ THE ARTICLE (PDF)   [swe]

icon article2015-10-27 :: Björn Sjödén noticed in Svenska Dagbladet
Swe: Björn Sjödén uppmärksammad i Svenska Dagbladet: “Få digitala skolappar håller måttet”.
A notice about Björn Sjödén and the pedagogical shortcomings of educational software.
• READ THE ARTICLE AT “Svenska Dagbladet” (URL)   [swe]
• READ THE ARTICLE (PDF)   [swe]

icon article2015-10-26 :: Björn Sjödén in Lund University News & Press
Swe: Björn Sjödén i Lunds universitet Nyheter & Press: Datorprogram missar poängen – elever lär sig alldeles för lite.
Björn Sjödén is interviewed about the pedagogical shortcomings of educational software (or apps) in connection to his recent PhD-thesis “What makes good educational software?”.
• READ THE INTERVIEW AT “Lund University: News & Press” (URL)   [swe]
• READ THE INTERVIEW (PDF)   [swe]

icon tv2015-10-16 :: Agneta Gulz in Swedish Television (SVT Nyheter Skåne)
Swe: Agneta Gulz i SVT Nyheter Skåne.
Agneta Gulz is interviewed in Swedish Television (SVT Nyheter Skåne) about the great majority of digital learning tools available mostly being mere testing tools. (Also this interview follows upon the Swedish Science Radio’s seminar about digitalization presented below.)
• WATCH THE NEWS AT “SVT Nyheter Skåne” (URL: 2:02 minutes)   [swe]

icon radio2015-10-15 :: Agneta Gulz in Swedish Radio P4 Extra
Swe: Agneta Gulz i Sveriges radio P4 extra.
Agneta Gulz is interviewed in Swedish Radio P4 Extra about the great majority of digital learning tools available mostly being mere testing tools. (This interview follows upon the Swedish Science Radio’s seminar about digitalization presented below.)
• LISTEN TO THE BROADCASTAS (MP3: 8:17 minutes)   [swe]

icon radio2015-10-15 :: Agneta Gulz in the Swedish Science Radio’s seminar about digitalization (SR P1)
Swe: Agneta Gulz i vetenskapsradions tvärvetenskapliga seminarium om hur digitaliseringen förändrar oss.
Agneta Gulz in the Swedish Science Radio’s cross-disciplinary seminar about how the digitalization affects us. Agneta Gulz focuses on the failure regarding much of the digital educational software used at present in Swedish schools. In this context it is important to distinguish between learning support and materials for practice and testing. Around 95% of all available pedagogical apps have no pedagogical strategy implemented but are in essence drill-&-practice- and/or testing-tools, only providing simple “right-wrong”-feedback.
• LISTEN TO THE WHOLE SEMINAR “SR P1” (URL: 190 minutes)   [swe]
• LISTEN TO THE FINAL DISCUSSION AT “SR P1” (URL: 20 minutes)   [swe]

icon radio2015-10-15 :: Agneta Gulz in the Swedish Science Radio Morning News
Swe: Agneta Gulz i Vetenskapsradions morgonnyheter (Sveriges Radio P1).
Agneta Gulz is interviewed about the great majority of digital learning tools available mostly being mere testing tools.
• LISTEN TO THE BROADCAST AT “SR P1” (URL: Time span 2:05 – 4:10)   [swe]

icon radio2015-10-12 :: A new menu item (NGDL) is added to the ETG website
The ETG website has a new menu item: NGDL (Ny Generation Digitala Läromedel; English: New Generation Educational Software).

icon radio2015-10-02 :: A blog is added to the ETG website
The ETG website now has a blog. This blog will feature brief comments on the present Swedish news feed addressing the digitalization in the schools as well as learning in general.
• GO TO THE BLOG

icon article2015-09-28 :: Björn Sjödén interviewed in Skolvärlden
Björn Sjödén was interviewed by “Skolvärlden”, a Swedish magazine about School and Education.
“An estimated 90 percent of the digital lerning tools available online are mere testing tools. They test skills students already have – and in addition, they give bad feedback” says Björn Sjödén.
• READ THE INTERVIEW AT “skolvarlden.se” (URL)   [swe]
• READ THE INTERVIEW (PDF)   [swe]

icon article2015-09-26 :: Annika Silvervarg presenting at Bokmässan
Annika Silvervarg held a presentation at Bokmässan (Gothenburg/Göteborg) about the research at ETG (The Educational Technology Group).
• WATCH THE SLIDES (PDF)   [swe]
• SEE THE PRESENTATION AT “YouTube” (URL: Time span: 3:45:25 – 4:03:05)   [swe]

icon article2015-09-02 to 04 :: Jens Nirme at GESPIN4
Jens Nirme presented a master’s course project paper at the fourth edition of GESPIN (GESPIN4), September 2-4, Nantes, France.
• PAPER: Compensation for a large gesture-speech asynchrony in instructional videos
• CONFERENCE: GESPIN4
• MASTER’S COURSE: COGNITION AND ADVANCED TECHNOLOGY: Part I | Part II

icon article2015-08-26 to 28 :: Jens Nirme at IVA 2015
Jens Nirme presented a master’s course project paper at the Fifteenth International Conference on Intelligent Virtual Agents (IVA 2015), August 26-28, Delft, the Netherlands.
• PAPER: Virtual blindness – a choice blindness experiment with a virtual experimenter
• CONFERENCE: IVA 2015
• MASTER’S COURSE: COGNITION AND ADVANCED TECHNOLOGY: Part I | Part II

icon article2015-07-02 :: ETG at Almedalen
ETG-researchers within the CCL Linneaus program (Cognition, Communication & Learning) presented their work with “the next generation pedagogical software” featuring “Magical Garden”, a play-&-learn educational software for early math in Kindergarten.
• MORE ABOUT THE CCL-PRESENTATIONS AT ALMEDALEN (URL)

icon article2015-06-22 to 26 :: ETG presenting at AIED 2015
ETG participated at the 17th International Conferenece on Artificial Intelligence in Education (AIED 2015) with one oral presentation: “From Learning Companions to Testing Companions: Experience with a Teachable Agent motivates students’ performance on summative tests” and two poster presentations: “The relationship between working memory capacity and students’ behaviour in a teachable agent-based software” and “No child behind nor singled out! – Adaptive instruction combined with inclusive pedagogy in early math software”.
• AIED 2015 (URL)   |  • ETG CONTRIBUTIONS (URL)

icon article2015-06-16 to 17 :: ETG at “Kunskapsveckan i Lund 2015”
ETG held a well-recieved seminar for teachers within the so called “Kunskapsveckan i Lund 2015” (a.k.a. Kunskapsdagarna). The title of the seminar was “Making learning visible by means of educational software”.
• IMAGES FROM THE SEMINAR (PDF)

icon article2015-06-04 :: Annika Silvervarg at “Valtech Tech Day 2015”
Annika Silvervarg held a presentation discussing young children’s interest in programming and whether we should teach programming in school. The title of the presentation was “Ungas attityder till programmering & programmering i skolan” (eng: “Young children’s attitudes to programming and programming in school”).
• VALTECH TECH DAY 2015 (URL)   |  • PRESENTATION VIDEO (URL)

icon article2015-05-21 :: Agneta Gulz invited speaker at KVIT 2015
Agneta Gulz gave a talk as invited speaker at KVIT 2015 (Kognitionsvetenskap och Informationsteknologi 2015 / Cognitive Science and Information Technology 2015). The talk was titled “Why Cognitive Science is Crucial for the Future of Sweden as a ‘Nation of Knowledge'”.
• PRESENTATION ABSTRACT (PDF)

icon article2015-05-15 to 16 :: ETG at SweCog 2015
At SweCog 2015, LUCS master student Ludvig Londos presented a poster (“Measuring Preschoolers’ Noticing of an Unexpected Event in Magical Garden with a Teachable Agent using Eye-Tracking”) based on his master project (“Noticing an Unexpected Event in Magical Garden with a Teachable Agent”).
• POSTER (PDF)

icon article2015-05-06 :: Magnus Haake advocating digitalized national tests at “Framtidens Lärande”
Magnus Haake held a presentation about digitalization of the national tests at the conference “Framtidens lärande” (“Learning in the Future”) arranged by DiU (Datorn i Utbildningen; Computers in Education).
• CONFERENCE REPORT (URL)   |  • CONFERENCE INTERVIEW WITH MAGNUS HAAKE (URL)

icon article2015-04-29 :: ETG research entering educational debate in USA
ETG research presented in the article “Pay Attention, Robot – Having students teach an avatar helps them learn” by Chris Berdik in the Hechinger Report.
• ARTICLE (URL)

icon article2015-02-04 to 05 :: Two days ETG-group meeting
ETG-group meeting: presentation of the different projects within the ETG-group and preparation for the project “Supporting Students’ Productive Choices When Learning Gets Difficult” (funded by the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, see below).


2014

icon article2014-12-15 :: Doktorander i lärande – reportage i Helsingborgs Dagblad
Jens Nirme, doktorand i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, berättar om kroppsspråk, om interaktion genom gester och tal för 10-åringar i Villanskolan i Ängelholm inom ramen för projektet Doktorander i lärande – DIL.
   Doktorander i lärande är ett projekt som drivs av Ängelholms barn- och utbildningsverksamhet i samarbete med Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Campus Helsingborg. Idén med projektet är att skapa möten mellan forskare med spetskompetens och eleverna i grundskolan. Visionen är att väcka barnens nyfikenhet för djupdykning i kunskap, samtidigt som trösklar sänks till högre studier.
• REPORTAGET I HELSINGBORGS DAGBLAD (URL)   |   • REPORTAGETEXTEN (PDF)

icon article2014-11-28 :: Project funding from the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation
ETG (main applicant: Agneta Gulz) recieved 5,000,000 SEK from the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation for the project “Supporting Students’ Productive Choices When Learning Gets Difficult”.
• THE MARCUS AND AMELIA WALLENBERG FOUNDATION (URL)

icon article2014-11-19 to 21 :: ETG participating in the conference Culture Brain Learning (CBL 2014)
Educational Technology Group represented at the Wallenberg Network Initiative conference Culture Brain Learning (CBL 2014), November 19-21, Lund.
1. Presentation by Daniel Schwartz, Stanford University, on the collaboration around novel generation educational software for early math featuring two play-&-learn games: Critter Corral and Magical Garden.
2. Poster and on-line demonstrations of the two play-&-learn games.
• CBL 2014 HOMEPAGE (URL)   |  • POSTER (PDF)

icon article2014-09-11 to 12 :: ETG participating in SweCog 2014
ETG members presenting posters at the SweCog 2014 Conference, September 11-12, Lund.

icon article2014-09-11 :: Half day ETG-group meeting
Group meeting: presentation of the different projects within the ETG-group with discussion around specific projects and experiments.

icon article2014-09-10 :: Interview with Agneta Gulz in Lunds University Research Magazine
“Barn undervisar i nytt digitalt lärande” – an interviewed with Agneta Gulz for Lunds University Research Magazine “Fokus Forskning” on the topic of research and development on digital play-&-learn games in mathematics for small children.
• READ THE INTERVIEW (PDF)

icon article2014-09-05 :: Webinar: “Att individanpassa utbildningen” by Agneta Gulz
Prof. Agneta Gulz holds the second of two webinars on the theme “Att individanpassa utbildningen”. (Arranged by itslearning).
• WEBINAR ON YOUTUBE (URL)

icon article2014-08-29 :: Webinar: “Att individanpassa utbildningen” by Agneta Gulz
Prof. Agneta Gulz holds the first of two webinars on the theme “Att individanpassa utbildningen”. (Arranged by itslearning).
• SEE LINK ABOVE!

icon article2014-08-26 to 29 :: ETG participating in IVA 2014
Annika Silvervarg, Camilla Kirkegaard, Magnus Haake, and Jens Nirme presented a paper and a poster at the 14th Int. Conf. on Intelligent Virtual Agents (IVA 2014), August 26-29, Boston.
• IVA 2014 HOMEPAGE (URL)

icon radio2014-07-27 :: Björn Sjödén in “Dagens eko” (Sveriges Radio / Sweden’s national radio broadcaster)
Björn Sjödén comments on digital tools in education in the Swedish National Radio news.

icon article2014 :: Late spring and summer
Everyone busy with studies, writing papers, teaching, and reviewing — and hopefully having some vacation.
As for the web manager …

icon article2014-03-14 :: Whole day ETG-group meeting
Group meeting: presentation of the different projects within the ETG-group with discussion around specific projects and experiments.

icon radio2014-02-27 :: Erik Anderberg new expert software developer in the ETG group
Erik Anderberg will work as an expert software developer in the ETG group for half a year. He is working 20% with ETG since February 17, but will level up by March 17. Erik’s main priority will be to develop the main plattform for magWorld (a game for preschoolers targeting numerosity and number sense), including developing a first set of game modules.
• MAGICAL GARDEN (URL)

icon article2014-01-13 :: Questions & comments to debate article in SvD Opinion 130102
Questions & comments following the debate article in “Svenska Dagbladet Opinion – Brännpunkt” by January 2, 2014.
• “QUESTIONS & COMMENTS” (PDF)

icon radio2014-01-07 :: Jens Nirme new PhD-student in the ETG group
Jens Nirme is a new PhD-student in the ETG group since January 1. His research will be aimed at gesture-speech mismatches and virtual experimental platforms.

icon radio2014-01-03 :: Digitalized national tests in Swedish Broadcast
Agneta Gulz interviewed by the Swedish Radio P4 Östergötland following the debate article in Svenska Dagbladet (see below) about digitalized national tests.
• LISTEN TO THE BROADCAST (mp3: 6 minutes)
• LISTEN TO THE BROADCAST (URL: 1 minute)

icon article2014-01-02 :: Debate article in Svenska Dagbladet (SvD)
Svenska Dagbladet – Brännpunkt: “Inför digitala nationella prov” (Agneta Gulz & Magnus Haake).
• SVENSKA DAGBLADET ARTICLE (URL)   |  • SVENSKA DAGBLADET ARTICLE (PDF)


2013

icon article2013-12-23 :: Debate article in Hufvudstadsbladet (HBL) + continued exchange of words
(1) HBL/Debatt: Läsarnas brev: “Tekniken kan minska kunskapsglappet” (Björn Sjödén, 2013-12-13).
(2) HBL/Debatt: Replik: “Lär man sig något genom att spela Angry Birds?” (Sakari Aaltonen, 2013-12-18).
(3) HBL/Debatt: Svar på replik: “När ska skolan lära sig?” (Björn Sjödén, 2013-12-23).
• HUFVUDSTADSBLADET ARTICLES (PDF)

icon article2013-12-13 :: Debate article in Hufvudstadsbladet (HBL)
Hufvudstadsbladet – Debatt: Läsarnas brev: “Tekniken kan minska kunskapsglappet” (Björn Sjödén).
• HUFVUDSTADSBLADET ARTICLE (PDF)

icon article2013-12-11 :: 2 x Granted research funding from Erik Philip-Sörensens stiftelse (EPSS)
Agneta Gulz and Magnus Haake both recieve funding from Erik Philip-Sörensens stiftelse (EPSS) on 275 000 kr each.
• EPSS HOMEPAGE (URL)

icon article2013-09-24 :: LUCS 25 YEARS – Talk by Agneta Gulz
Presentation by Agneta Gulz at the Lund University Cognitive Science 25th aniversary.
• LUCS VIDEO (YOUTUBE)

icon article2013-09-01 :: ETG research featured in Jobbsafari
Tidig satsning minskar negativ snöbollseffekt (2013-09-01). Jobbsafari (web media).
• JOBBSAFARI ARTICLE (PDF)

icon article2013 (March) :: ETG research featured in Axess Magasin
Lärandet i den svarta boxen. (2013, March). Axess Magasin.
• AXESS MAGASIN ARTICLE (URL)

icon article2013-02-01 :: ETG master’s course featured in LUM (Lunds universitet meddelar)
Designtänk bakom populära tvärkurser. (2013, February 1). Lunds universitet meddelar (LUM), pp. 33-34.
• LUM ARTICLE (PDF)


2012

icon article2012-12-18 :: ETG master’s course featured in SDS (Sydsvenska Dagbladet Snällposten)
Samarbete ger lyckat resultat. (2012, December 18). Sydsvenskan (SDS).
• SDS ARTICLE (URL)