KOMMUNIKATION – KOGNITION – ETIK :: VT-2013

Senast uppdaterad :: 2013-04-25

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 11:e februari t.o.m. 3:e maj 2013, under ca. 210 arbetstimmar (motsvarande 9 veckor med i genomsnitt 23 arbetstimmar).

Vad ska ni göra i KKE-kursen? [pdf]

Inlämningsuppgifter

Uppgift 1 :: Börja tänka kring etik [pdf]
Uppgift 2 :: Text & bild [pdf]
Uppgift 3 :: Gemensam text [pdf]
Slutuppgift [pdf]

Seminarier

Litteraturseminarium 1

Litteraturseminarium 1 :: Upggift [pdf]
Litteraturseminarium 1 :: Text: Ehrnberger [pdf]
Litteraturseminarium 1 :: Text: Gislen & Harvard [pdf]
Litteraturseminarium 1 :: Text: Hansson & Jahnke [pdf]

Litteraturseminarium 2

Litteraturseminarium 2 :: Upggift [pdf]
Litteraturseminarium 2 :: Text: Can Designers Save the World? [pdf]
Litteraturseminarium 2 :: Text: Emotional Engagment in Professional Ethics [pdf]
Litteraturseminarium 2 :: Text: Eco-Footprinting [pdf]

Litteraturseminarium 3

Litteraturseminarium 3 :: Upggift [pdf]
Litteraturseminarium 3 :: Text: Design: maskulinitet och flexibilitet på skandinaviskt sätt [pdf]
Litteraturseminarium 3 :: Text: Den nye mannen i svensk politik [pdf]
Litteraturseminarium 3 :: Text: The Crying Shame of Robot Nannies [pdf]
Litteraturseminarium 3 :: Text: Making Design Work [pdf]
Litteraturseminarium 3 :: Text: Ecological Footprint Accounting [pdf]

Föreläsningsmaterial

Referenser [pdf] (Från föreläsning 2013-02-28)
Typografi [pdf] (Från föreläsning 2013-02-28)

Grupper

Gruppindelning [pdf]

Schema :: Nytt schema 2013-04-09

Schema [pdf] (uppdaterat: 130409)