KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2015)

• Senast uppdaterad: 2015-03-27

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 2:e februari t.o.m. 27:e april, 2015.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 10 veckor med i genomsnitt 21 arbetstimmar/vecka.
Workshopveckan och påskveckan ej inräknade i de 10 veckorna!

Årets kurs (2019): >> KKEG 2019


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKE-kursen?

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Börja tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Seminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna
• Litteraturseminarium 1: Texter
  – Can Designers Save the World?
  – Making Design Work
  – Principles of Green Engineering
  – Sustainable Consumption
• Litteraturseminarium 2: Texter
  – Design och genus
  – I skärningsfältet mellan genus och design
  – Change among the Gatekeepers
  – Gender Bending through Design
• Litteraturseminarium 3: Texter
  – Beyond Duty and Virtue in Design Ethics
  – Emotional Engineers: Toward Morally Responsible Design
  – Ethicist as Designer: A Pragmatic Approach to Ethics in the Lab
  – Product Attachment and Replacement: Implications for Sustainable Design
  – The Crying Shame of Robot Nannies: An Ethical Appraisal

Föreläsningsmaterial

• Att skilja på en bra och dålig text
• Att skriva referenser
• Kort om layout & typografi (föreläsning 150227)

Grupper

Uppdaterad 10:e feb.
• Gruppindelning (150210)

Schema

Uppdaterad 10:e feb.
• Schema (150210)