KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2016)

• Senast uppdaterad: 2016-03-16

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 25:e januari t.o.m. 15:e april, 2016.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 19-20 arbetstimmar/vecka.
Påskveckan ej inräknade i de 11 veckorna!

Årets kurs (2019): >> KKEG 2019


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKEG-kursen?

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Börja tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande   [uppdaterad med grupper]
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Seminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna
• Litteraturseminarium 1: Texter
  – Sustainable Consumption
  – Ethicist as Designer
  – Change among the Gatekeepers
  – 12 Principles of Green Engineering
  – Can Designers Save the World?
• Litteraturseminarium 2: Texter
  – I skärningsfältet mellan genus och design
  – Gender Bending through Design
  – Ethics, Privacy, and Self-Restraint in Social Networking
  – The crying shame of robot nannies
  – Product attachment and replacement

Föreläsningsmaterial

• Material till föreläsningen om Text+Bild (2016-02-18)
  – Att skilja på en bra och dålig text
  – Att skriva referenser
  – Layout & typografi
  – Vanliga typografiska misstag
  – Länk (Warne förlag): Typografiska grundkunskaper
  – Länk (Blaz Design): 20 Fonts Every Designer should Know
  – Moralkognition (Philip Pärnamets, 160208)
  – Val & självkunskap (Philip Pärnamets, 160307)

Grupper

• Gruppindelning

Schema

• Schema (Uppdaterad 11:e februari)