KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2017)

• Senast uppdaterad: 2017-03-23

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 23:e januari t.o.m. 7:e april, 2017.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 19-20 arbetstimmar/vecka.


Årets kurs (2019): >> KKEG 2019


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKEG-kursen?   [Uppdaterad: 2017-01-26]

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Börja tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande   [inklusive grupper]
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Litteraturseminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna

• Litteraturseminarium 1: Texter
  – Sustainable Consumption
  – Change Among the Gatekeepers
  – 12 Principles of Green Engineering
  – Can Designers Save the World?

• Litteraturseminarium 2: Texter
  – I skärningsfältet mellan genus och design
  – Gender Bending through Design
  – Ethics, Privacy, and Self-Restraint in Social Networking
  – The crying shame of robot nannies
  – Product attachment and replacement

Föreläsningsmaterial

• Material till föreläsningen om Text+Bild (2016-02-18)
  – Kvalitetskrav för uppgift 2: Text+Bild
  – Tips för arbete med text
  – Att skriva referenser
  – Föreläsning: Layout & typografi
  – Vanliga typografiska misstag
  – Länk (Warne förlag): Typografiska grundkunskaper
  – Länk (Blaz Design): 20 Fonts Every Designer should Know


Grupper

• Gruppindelning

Schema

• Schema   [Uppdaterad: 2017-03-12]