KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2018)

• Senast uppdaterad: 2018-02-26

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 5:e februari t.o.m. 20:e april, 2018.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 19-20 arbetstimmar/vecka.


Årets kurs (2019): >> KKEG 2019


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKEG-kursen?

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Litteraturseminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna

• Litteraturseminarium 1: Texter
  – Sustainable Consumption
  – Change Among the Gatekeepers
  – 12 Principles of Green Engineering
  – Can Designers Save the World?

• Litteraturseminarium 2: Texter
  – Ethics, Privacy and Selfrestraint in Social Networking
  – Should We Welcome Robot Teachers?
  – Gender Bending Through Design & Teknik genom feministisk teori
  – Product Attachment and Replacement: Implications for Sustainable Design

Föreläsningsmaterial

• Material till introduktionsföreläsningen
  – Introduktionsföreläsning: del 1
  – Introduktionsföreläsning: del 2
  – Introduktionsföreläsning: del 3
• Material till föreläsningen om Text+Bild
  – Kvalitetskrav för uppgift 2: Text+Bild
  – Tips för arbete med text
  – Att skriva referenser
  – Föreläsning: Layout & typografi
  – Vanliga typografiska misstag
  – Länk (Warne förlag): Typografiska grundkunskaper
  – Länk (Blaz Design): 20 Fonts Every Designer should Know

Grupper

• Gruppindelning

Schema

• Schema