KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2019)

• Senast uppdaterad: 2019-01-27

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 21:e januari t.o.m. 26:e april, 2019.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 19-20 arbetstimmar/vecka.


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKEG-kursen?

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Litteraturseminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna

• Litteraturseminarium 1:
  – Papanek (kursbok)

• Litteraturseminarium 2: Texter
  – Sustainable Consumption
  – Change Among the Gatekeepers
  – 12 Principles of Green Engineering
  – Can Designers Save the World?

• Litteraturseminarium 3: Texter
Kommer senare!


Föreläsningsmaterial

Kommer efterhand!


Grupper

Kommer senare!


Schema

• Schema