KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2020)

• Senast uppdaterad: 2020-04-05

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 10:e januari t.o.m. 24:e april, 2020.
Arbetsinsatsen ligger på ca. 210 arbetstimmar vilket
motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 19-20 arbetstimmar/vecka.


KURSMATERIAL


Om kursen

• Vad ska ni göra i KKEG-kursen?

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik – fördjupning (text & bild)
• Uppgift 2 :: Extra: Checklista (typografi) inför inlämning
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Litteraturseminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna

• Litteraturseminarium 1:
– Papanek (kursbok)

• Litteraturseminarium 2: Texter
– Design Through the 12 Principles of Green Engineering
– Product Attachment and Replacement: Implications for Sustainable Design
– Ethical Design: The Practical Getting-Started Guide
– Design Ethics and the Limits of the Ethical Designer
– Perspectives on gender in design education: A four years comparative study

• Litteraturseminarium 3: Texter
  – Change Among the Gatekeepers: Men, Masculinities, and Gender Equality in the Global Arena
  – Design Ethics: Shifting Ethical Understanding in Design
  – Gender Bending Through Design + Teknik genom feministisk teori
  – Should We Welcome Robot Teachers?
  – Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products

Föreläsningsmaterial

• Material till föreläsningen om Text+Bild (2020-03-05)
– Tips för arbete med text
– Att skriva referenser
– Att skriva referenser (extra)
– Föreläsning: Layout & typografi
– Föreläsning: Extra om typografi
– Länk (Warne förlag): Typografiska grundkunskaper
– Länk (Blaz Design): 20 Fonts Every Designer should Know

Grupper

• Gruppindelning   [ Uppdaterad: 2020-02-28 ]

Schema

• Schema