KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus    (2021)

• Senast uppdaterad: 2021-03-168

Programkurs för industridesign, åk. 3.
Kursen går 18:e januari t.o.m. 9:e april, 2021 (uppehåll under vecka 4). Arbetsinsatsen ligger på
ca. 210 arbetstimmar vilket motsvarar 11 veckor med i genomsnitt 20 arbetstimmar/vecka.


KURSMATERIAL


Schema

• Schema

Obligatoriska moment

• Uppgifter, presentationer och seminarier

Inlämningsuppgifter

• Uppgift 1 :: Tänka kring etik
• Uppgift 2 :: Etik + Formgivning av text & bild
• Uppgift 2 :: Extra: Checklista (typografi) inför inlämning
• Uppgift 2 :: Nytt inlämningsdatum för reviderad version:
• Uppgift 2 :: Tisdag 23:e mars
• Uppgift 3 :: Gemensamt skrivande
• Uppgift 4 :: Slutuppgift

Litteraturseminarier

• Instruktioner till litteraturseminarierna

• Litteraturseminarium 1: Texter
– Papanek (kursbok)

• Litteraturseminarium 2: Texter
– Design Through the 12 Principles of Green Engineering
– Product Attachment and Replacement: Implications for Sustainable Design
– Ethical Design: The Practical Getting-Started Guide
– Design Ethics and the Limits of the Ethical Designer
– Perspectives on gender in design education: A four years comparative study

• Litteraturseminarium 3: Texter
  – Change Among the Gatekeepers: Men, Masculinities, and Gender Equality in the Global Arena
  – Design Ethics: Shifting Ethical Understanding in Design
  – Gender Bending Through Design + Teknik genom feministisk teori
  – Should We Welcome Robot Teachers?
  – Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products

Föreläsningsmaterial


• Material till föreläsningen om Etik (1)
– Föreläsningsmaterial från föreläsningen om Etik (1)

• Material till föreläsningen om Etik (2)
– Föreläsningsmaterial från föreläsningen om Etik (2)

• Material till föreläsningen om Text+Bild (2021-02-18)
– Tips för arbete med text
– Att skriva referenser
– Föreläsning: Layout & typografi (del 1)
– Föreläsning: Layout & typografi (del 2)
– Länk (Warne förlag): Typografiska grundkunskaper
– Länk (Blaz Design): 20 Fonts Every Designer should Know

Grupper

• Gruppindelning   [ Uppdaterad: 2021-02-02 ]