Ljudfiler till arabisk översättning av Magiska trädgården

Senast uppdaterad: 2017-10-26


Länk till spelet:
► Magiska trädgården (demo-version)


Instruktioner

Gå igenom ljudfilen tillsammans med motsvarande röstmanuskript, t.ex. ljudfilen ”panders-panda.mp3” tillsammans med röstmanuskriptet ”manus_panders-panda.pdf”.

Observera att texten i röstmanuskriptet inte alltid stämmer överens med ljudinspelningen. (Under inspelningarna gjordes hela tiden korrigeringar för att hitta bättre formuleringar.)

Gör anteckningar i röstmanuskriptet, t.ex. att något saknas, något upprepas, något verkar konstigt, etc. (Skriv gärna in tiden, dvs. hur långt in i inspelningen som något händer.)

Vissa inspelningar (men inte alla) använder sig av ”koderna” som finns i mittenkolumnen på röstmanuskripten (ex: ”TAP1” i röstmanuset till ”panders-panda”) för att med jämna mellanrum markera var i inspelningen man/en befinner sig.

► instruktioner.pdf


Röstmanuskript
► Panders Panda
► Fågelungar (Spel: Fågelhjälten)
► Camilla Kameleont (Spel: Piratmaten)


Ljudfiler för nedladdning:
► Panders Panda
► Fågelungar (Spel: Fågelhjälten)
► Camilla Kameleont (Spel: Piratmaten)