ivermectin 3mg dosage for humans ivermectina al 1 dosis en humanos como tomar a ivermectina 6mg stromectol price in egypt para que sirve la ivermectina 6 mg en gotas