"Från pressarkivet 1800-1899"

Published 20 April 2012

Boksläppsseminarium den 25 april kl 17 i Fakultetsklubben. Välkomna!

I en ny bok, sammanställd av mediehistorikerna Johan Jarlbrink och Patrik Lundell, samlas ett brett och rikt källmaterial som belyser tidningspressen. Här finns allt från spritetiketter och dagboksanteckningar till medaljer och lärda skrifter. Tillsammans formar sig dessa fragment till olika berättelser om medielandskapets tröghet och omvälvningar under 1800-talet. Boken vill locka den som som vill studera mediernas historia till fortsatta sökningar, också bortom  arkivens och bibliotekens mest vältrampade stigar. Och den vill väcka frågor kring den mediehistoriska forskningens möjligheter och utmaningar. <link http: www.kb.se aktuellt butik-och-publikationer mediehistoriskt-arkiv2 fran-pressarkivet-1800-1899-en-kallsamling>"Från pressarkivet 1800-1899" en källsamling