Utbildningsutbud

Tvåårig master i kognitionsvetenskap

LUCS tvååriga masterprogram i kognitionsvetenskap ges varannan hösttermin. Nästa gång du kan söka är inför höstterminen 2019 (HT2019).

Länkar till kurshemsidor, utbildningsplan, programöversikt och annat matnyttigt finns på:

► fil.lu.se/utbildning/masterprogram/

Kurser inom kognitionsvetenskap

LUCS utbud av kurser omfattar fristående kurser, kurser bundna till masterprogrammet, samt kurser som ges på andra utbildningsprogram. Mer information finns på:

► fil.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/kog/Extra

Länk till pågående extern kurs på industridesign-programmet:

► KKEG :: Kommunikation • Kognition • Etik • Genus

   

 

Studievägledare

Eva Sjöstrand
Onsdagar 10:00-12:00
Telefon: 046–2220923

Länkar:
► Masterprogram
► Utbildningsutbud
► Anmälan & antagning