Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)

Interaktion

Välkommen till kursen om kognition, interaktion och design! Under denna kurs kommer du att få lära dig om hur kognitiva processer i biologiska system äger rum genom interaktion med den fysiska och sociala omvärlden. Vi kommer att utforska olika teorier inom interaktion och design och jämföra dem för att analysera när de är lämpliga att använda. Dessutom kommer du att lära dig om viktiga begrepp som användbarhet, epistemiska handlingar och distribuerad kognition. Genom att tillämpa denna kunskap kommer du att kunna analysera olika instanser av interaktion och bedöma olika typer av gränssnitt.

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar och seminarier och kursen examineras genom gruppuppgifter samt tentamen. Efter att ha läst kursen kommer du ha fördjupat din förståelse för interaktion och design, och du kommer att kunna tillämpa denna kunskap i olika sammanhang.

Kursen i kognition, interaktion och design är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap men kan även läsas som en fristående kurs. Läs mer om kursen i kognition, interaktion och design i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP06

Annika Wallin

Annika Wallin

Annika Wallin är docent i kognitionsvetenskap och hennes forskning handlar om beslutsfattande och problemlösning i vardagen. Hon undersöker dessa frågor både med empiriska metoder och teoretiskt.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24