Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)

Person reading a book

Vill du fördjupa dina kunskaper om hjärnan och dess roll i våra kognitiva processer? Då är den här kursen i kognitiv neurovetenskap för dig! Efter avslutad kurs kommer du inte bara att kunna redogöra för hjärnans anatomi och funktion, utan också ha översiktliga kunskaper om metoderna som används inom kognitiv neurovetenskap. Du kommer att lära dig att analysera neurokognitiva resultat, beskrivningar och teorier, samt kunna applicera neurokognitiva teorier på komplexa beskrivningar.

Kursen tar upp viktiga frågor som: Hur fungerar vårt minne och vår uppmärksamhet? Hur känner vi igen objekt och förstår visuella scener? Vad är emotioner och hur påverkar de våra kognitiva processer? Hur fatta vi beslut och planerar för framtiden?

Undervisningen sker genom intressanta och interaktiva föreläsningar och kursen examineras genom salsskrivning. Ta chansen att öka din förståelse för hjärnan och dess roll i våra kognitiva processer genom att anmäla dig till den här kursen i kognitiv neurovetenskap.

Kursen i kognitiv neurovetenskap är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap men kan även läsas som en fristående kurs. Läs mer om kursen i kognitiv neurovetenskap i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP02

Anders Rasmussen

Anders Rasmussen

Anders Rasmussen är forskningsgruppchef, biträdande professor och universitetslektor i associativ inlärning. Hans forskning syftar till att koppla inlärning av nya färdigheter till händelser i hjärnan genom att sammanfoga inlärningsteori, beteendeneurovetenskap och avancerad in-vivo neurofysiologi.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24