Djurkognition, 7,5 hp (KOGP13)

Ravn matar ravn

Välkommen till kursen om djurkognition! Har du någonsin undrat hur djur tänker och lär sig? Denna kurs ger dig en fördjupad förståelse för kognitiva processer hos andra arter än människan, som apor och kråkfåglar. Vi tar också upp grunderna för ett evolutionärt förhållningssätt till kognition och diskuterar ekologiska och biologiska faktorer som påverkar kognitiva förmågor hos djur.

Genom att tillämpa olika metoder i forskning om djurkognition, inklusive etologisk observation och beteendeexperiment, lär du dig att muntligt och skriftligt redogöra för centrala frågeställningar samt resultat från studier i djurkognition. Vi diskuterar också vad man kan lära sig genom att jämföra olika arters kognition med varandra och reflekterar kritiskt kring val av metod och tolkningar av resultat inom kognitiva studier av djur.

Kursen består av fältuppgifter, föreläsningar och seminarier, och examineras genom 2-3 skriftliga hemuppgifter. Kom och utforska den spännande världen av djurkognition med oss!

Kursen i djurkognition är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap men kan även läsas som en fristående kurs. Läs mer om kursen i djurkognition i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP13

Mathias Osvath

Mathias Osvath

Mathias Osvath är en kognitiv zoolog som jämför kognitiva funktioner mellan olika djurarter för att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Han studerar ett brett spektrum av arter, inklusive kråkfåglar, människoapor, krokodildjur, strutsfåglar och pungdjur, och forskar både om komplex kognition och mer fundamentala funktioner.

Tomas Persson

Tomas Persson

Tomas Persson är docent i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik där han studerar kognition hos schimpanser och sumatraorangutanger. Han är särskilt intresserad av frågor som rör människoapors föreställningsförmågor och har studerat detta genom att undersöka deras förståelse av bilder.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24