Masterprogram i kognitionsvetenskap

Välkommen till vårt tvååriga masterprogram i kognitionsvetenskap! På denna sida hittar du länkar till kurshemsidor, utbildningsplan, programöversikt, och annat matnyttigt.

Du kan exempelvis läsa mer om vad kognitionsvetenskap är, se vilka kurser som ingår i masterprogrammet i kognitionsvetenskap och läsa mer om vilka förkunskaper du behöver ha för att vara behörig till programmet.

På LUCS (Lund University Cognitive Science) egna hemsida www.lucs.lu.se kan du läsa mer om forskningen inom kognitionsvetenskab vid Lunds Universitet.

Utbildningsöversikt

Viktiga dokument

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2025.

Anmäl dig på antagning.se

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2024-05-23