Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)

Robotlabbet

Vill du bli en del av den nya teknikgenerationen som integrerar kunskap om kognitionsvetenskap och utvecklar interaktiva system med artificiell intelligens? Då är denna kurs perfekt för dig! Under kursen lär du dig om olika typer av kognitiva modeller och modellering som metod.

Du kommer också att lära dig hur man implementerar nya tekniska lösningar genom inspiration från biologiska lösningar och hur man jämför alternativa lösningar av kognitiva modeller med avseende på teknisk utformning, resursbehov och funktion.

Kursen är starkt projektorienterad och studenterna utvecklar eller vidareutvecklar egna konkreta prototyper av tekniska system baserade på olika kognitiva modeller. Beroende på projektval kommer tyngdvikten mellan projekten att variera, men samtliga innehåller teknisk utveckling, kognitionsvetenskaplig fördjupning och fördjupning inom interaktionsdesign. Kursen examineras genom muntlig projektpresentation och skriftlig projektrapport.

Så om du är intresserad av att utforska kognitiva företeelser som uppmärksamhet och lärande och vill utveckla dina färdigheter i att skapa digitala eller robotbaserade interaktiva system, då är detta kursen för dig!

Kursen i neuromodellering, kognitiv robotik och agenter är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om kursen i neuromodellering, kognitiv robotik och agenter i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP05

Agneta Gulz

Agneta Gulz

Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap och leder The Educational Technology Group. Hon utvecklar pedagogisk mjukvara och prototyper med två syften: att använda dem som forskningsverktyg för att utforska inlärningsprocesser, samt att skapa pedagogisk mjukvara med ett verkligt värde som pedagogiska verktyg.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24