Metod- och projektkurs, 15 hp (KOGP16)

En kurs som dels hjälper dig att förstå och analysera data med hjälp av programmet R och dels ger dig praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta med forskning och utveckling i kognitionsvetenskap.

Kursen ger en inblick i de olika kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kognitionsvetenskap och ger praktisk erfarenhet av att använda statistiska verktyg för dataanalys. Den ger också praktisk erfarenhet av att delta i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt och tillämpning av olika kognitionsvetenskapliga metoder. Projekten väljs bland pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på institutionen eller i kognitionsvetenskapligt relevant extern verksamhet.

Kursen består av följande tre delkurser:

1. Experimentell design, 2,5 högskolepoäng

2. Statistik, 7,5 högskolepoäng

3. Projekt, 5 högskolepoäng

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2024-05-23