Utbildningsöversikt

Detta program inom Kognitionsvetenskap sträcker sig över fyra terminer och är uppdelat i 10 obligatoriska kurser och en valfri kurs.

Under höstterminen i termin ett börjar du med en Introduktionskurs i Kognitionsvetenskap (KOGM01) som ger en överblick över ämnet. Därefter fortsätter du med kursen Djurkognition (KOGP13) som utforskar tänkandet från ett evolutionärt och jämförande perspektiv, samt kursen Kognitiv Neurovetenskap (KOGP02) som fokuserar på hjärnans funktioner och dess roll i kognition.

Under vårterminen i termin två fortsätter du med kursen Kognition och kommunikation (KOGP04) som undersöker sambandet mellan kognition och kommunikation. Därefter följer kursen Kognition, interaktion och design (KOGP06) som utforskar hur design av artefakter och system påverkar människors kognition. Du kommer också ta del av en Metod- och projektkurs (KOGP16).

Under höstterminen i termin tre fokuserar kurserna på avancerade teknologier och modeller i kognitionsvetenskap. Kursen Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter (KOGP05) ger en inblick i artificiella system och dess interaktion med människor, medan kursen Kognition, lärande och avancerad teknologi (KOGP10) undersöker hur teknologi kan användas för att förbättra kognitionen. Kursen Teorier och modeller i kognitionsvetenskap (KOGP09) behandlar kolika teorier och modeller som används inom kognitionsvetenskap. Slutligen kommer du att hitta och genomföra en valfri kurs.

Under vårterminen i termin fyra genomför du ditt Examensarbete för masterexamen (KOGM20).

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2025.

Anmäl dig på antagning.se

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2024-05-23