Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)

Teorier och modeller

Välkommen till Teorier och modeller i kognitionsvetenskap! Är du intresserad av hur människan tänker och tar beslut? Då är detta kursen för dig.

Under kursen kommer du att lära dig om olika teoribildningar och modeller inom kognitionsvetenskap som funktionalism, konnektionism och fysiska symbolsystem. Du kommer att få möjlighet att analysera och diskutera klassiska kognitionsvetenskapliga texter och argumentera för och emot olika modeller inom neurovetenskap och kognitiv robotik.

Kursen ges i seminarieform där du tillsammans med andra studenter planerar och leder seminarier. Genom kursen kommer du att utveckla din förmåga att ta ställning till relevansen av olika teorier och modeller inom kognitionsvetenskap. Examensarbetet består av två individuella uppsatser och muntliga presentationer.

Kursen i teorier och modeller i kognitionsvetenskap är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om kursen i teorier och modeller i kognitionsvetenskap i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP09

Tomas Persson

Tomas Persson

Tomas Persson är docent i kognitionsvetenskap och vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik där han studerar kognition hos schimpanser och sumatraorangutanger. Han är särskilt intresserad av frågor som rör människoapors föreställningsförmågor och har studerat detta genom att undersöka deras förståelse av bilder.

Trond Arild Tjøstheim

Trond Arild Tjøstheim

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24