Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)

Robottens and

Välkommen till kursen i kognition, lärande och avancerad teknologi! Under kursen kommer du att lära dig om möjligheterna med att använda digitala artefakter och miljöer inom områden som undervisning, utbildning, industri, vård och underhållning.

Du kommer att utveckla dina färdigheter inom projektledning och kognitiv modellering genom att arbeta i en projektgrupp och genomföra ett interaktivt system eller en prototyp. Vi kommer att diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt sätta in dina projekt i olika sammanhang och relatera till andras krav och perspektiv.

Kursen är projektorienterad och du kommer att ha möjlighet att ta del av andra gruppers utvecklingsarbete samtidigt som du arbetar med ditt eget projekt. Vi ser fram emot en spännande och utmanande kurs tillsammans!

Kursen i kognition, lärande och avancerad teknologi är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om kursen i kognition, lärande och avancerad teknologi i utbildningsutbudet.

 

Anmälan

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap startar varannan hösttermin. Nästa gång du kan anmäla dig är inför höstterminen 2023.

Anmäl dig på antagning.se innan 17 april 2023.

Mer information

Studievägledare: Eva Sjöstrand
046-222 09 23, studievagledare@lucs.lu.s

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGP10

Agneta Gulz

Agneta Gulz

Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap och leder The Educational Technology Group. Hon utvecklar pedagogisk mjukvara och prototyper med två syften: att använda dem som forskningsverktyg för att utforska inlärningsprocesser, samt att skapa pedagogisk mjukvara med ett verkligt värde som pedagogiska verktyg.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24