Agneta Gulz: "Att elever har olika lärstilar är en myt"

Published 7 February 2024
Bild med Agneta Gulz

Special Nest: Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två forskarkollegor dömer hon starkt ut 7 trender i skolan, däribland differentierad undervisning. När Special Nest ringer upp förklarar hon varför och lyfter istället fram evidensbaserade metoder som gynnar alla elever, inte minst elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism.

Lena Marieke Wemar
2024-02-07


Artikeln finns på:  www.specialnest.se