Agneta Gulz förordnad som ledamot i Rådet för professioner i skolväsendet

Published 28 April 2023
Illustration, Agneta Gulz med regeringskansliets logotyp – samt LUCS logotyp i bakgrunden.

Prof. Agneta Gulz (ETG, LUCS) har har av regeringen blivit förordnad som ledamot i Rådet för professioner i skolväsendet.

Prof. Agneta Gulz (ETG, LUCS) har har av regeringen blivit förordnad som ledamot i Rådet för professioner i skolväsendet där hon som ledamot företrädande universitet och högskolor. Förordningen omfattar perioden fr.o.m. den 2 maj 2023 t.o.m. den 14 februari 2026.

Agneta Gulz: "Jag hoppas kunna bidra till att bygga upp det nya professionsprogrammet  för rektorer, lärare och förskollärare, genom att lyfta betydelsen av kognitionsvetenskapligt baserad kunskap om lärande-&-undervisning för dessa professioner."