Agneta Gulz intervjuas i Skolporten och beskriver en del rådande undervisning som pseudovetenskaplig. Vad menar hon egentligen?

Published 16 April 2024
Illustration till nyhetspost med Agneta Gulz