Agneta Gulz intervjuas om motivation i Dagens Nyheter

Published 25 November 2021
Illustration till nyhetsartikeln.
Få lever sina liv helt uppfyllda av passion och lust inför arbetsuppgifter eller andra åtaganden. Bakgrundsfoto: Magnus Hallgren

När man pratar om motivation tänker många på en känsla av lust inför en uppgift. Denna känsla är inte oviktigt för den så kallade motivationen – men inom forskningen talar man hellre om drivkrafter. Dessa drivkrafter består inre och yttre komponenter och det är blande de inre komponenterna vi kan tala om "känslan av att något är kul". Den yttre komponenten handlar istället om själva kontexten. Hur är omgivningen organiserad, är det någon annan som har tagit initiativ till det som ska göras eller jag själv?

För att förstå motivation är det viktigt att komma ifrån tanken om att motivation handlar om antingen en inre eller en yttre komponent. De är inte motsatser till varandra och vår motivation eller våra drivkrafter är alltid en kombination av inre och yttre komponenter.

Hela artikeln går att läsa på DN.se