Agneta Gulz on learning in the 21st century

By 3 - Published 21 March 2013

Agneta Gulz argues in an article in Swedish magazine Axess that the Swedish school system relies on tests and evaluations that are legacy from the 1900s that and that need to be updated to fit the 21st century. (in Swedish)

Agneta Gulz argues in an article in Swedish magazine Axess that the Swedish school system relies on tests and evaluations that are legacy from the 1900s that and that need to be updated to fit the 21st century.http://www.lucs.lu.se/wp-content/uploads/2013/03/Prov.jpg(in Swedish) I texten "Lärandet i den svarta boxen",  Axess nr 2 2013, argumenterar Agneta Gulz för att den svenska skolan kombinerar idéer om 2000-talets kunskaper och kompetenser med 1900-talets former av tester och utvärderingar. Det är hög tid, hävdar hon, att lämna de 1900-talsmässiga ansatserna – exemplifierat bl.a av dagens nationella prov –  bakom oss. Vi bör satsa på nya, digitala, former av tester, utvärderingar och bedömningar, som fokuserar på lärprocesser och utveckling och är ett stöd för lärare och elever – där funktioner som rör likvärdighet mellan skolor och möjlighet att på nationell nivå följa utveckling över tid kan ligga kvar men där det är funktionen som stöd och verktyg för det pedagogiska arbetet som är det primära. Länk till artikeln i Axess: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1667