Anslag från Riksbankens Jubileumsfond

By 21 - Published 20 October 2017
Logotyp - Riksbankens Jubileumsfond

Elainie Madsen, Gabriela-Alina Sauciuc, Tomas Persson & Rasmus Bååth har fått 5 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Musikalitetens evolution: synkronisering av beteenden och uppfattning av rytm hos schimpanser. Om projektet...Musikalitetens evolution: synkronisering av beteenden och uppfattning av rytm hos schimpanser Musikalitet - förmågan att njuta av och skapa musik - är en universell egenskap hos människor, involverandes flera biologiska och kognitiva mekanismer. De privata, sociala och terapeutiska fördelarna med musik är många och välkända, men det finns inte någon konsensus kring hur och varför människans musikalitet har utvecklats. Även om moderna användningsområden för musik inte kan tänkas återspegla de sammanhang som evolutionärt främjade proto-musikalitet, kan många moderna fördelar med musik härledas till det välbehag som uppstår vid rytmisk synkronisering av kroppen till en musikalisk takt eller till andra kroppar. Man har tidigare hävdat att rytmiska förmågor (RF) varit unikt mänskliga, men nyupptäckta indikationer på RF hos djur gör det troligt att RF utgör de äldsta komponenterna i musikalitet. Detta möjliggör konsensus i de evolutionära teorierna. Men bevisen för RF hos djur är begränsade. Mer forskning kring RF som inbegriper direkta jämförelser mellan arter krävs. För att besvara denna kritik kommer vårt projekt systematiskt undersöka förekomst, omfattning och komplexitet av RF i vår närmaste genetiska släkting, schimpansen. Med utgångspunkt i våra tidigare observationer och pilotdata kommer vi behandla frågeställningar gällande graden av latent perceptuell RF, samt studera de sociala orsaker och konsekvenser RF har. Projektet bygger på både observationella och experimentella studier, och använder metodologiska paradigm baserade på icke-invasiv ögonrörelsemätning.