Beslutsblindhet på UR Samtiden – Hjärndagen 2017 (Video)

By 21 - Published 9 January 2018

Petter Johansson, forskare inom kognitionsvetenskap på Lunds universitet, berättar om fenomenet beslutsblindhet på UR Samtiden – Hjärndagen 2017. Att vi kan förklara och förstå våra val är en central del av vår självbild. Men i vilken utsträckning vet vi varför vi gör som vi gör? Forskningen pekar på att vår självkunskap ofta är en illusion, och att de skäl vi anger för våra beslut ofta är en omedveten efterhandskonstruktion. Titta på presentationen (UR Samtiden)► Video (URL)
UR Samtiden – Hjärndagen 2017. Inspelat den 17 november 2017 på Rival, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & framsteg.