Christian Balkenius i LUM: Lätt att överdriva framsteg i forskning om robotar

By 21 - Published 20 January 2020
Illustration

LUM (Lunds Universitetets Magasin, nr 6, 2019): Hur får man en robot att uppföra sig etiskt och moraliskt? Det funderar Christian Balkenius på eftersom hans forskningsprojekt går ut på det. Men han tänker även på hur det är med etiken bland robotforskarna. – Det framställs ofta som om vi kommit längre än vad vi faktiskt gjort. Syftet med forskningen förfelas om vi inte är ärliga.
>> Läs hela artikeln i LUM

Christian Balkenius är professor i kognitionsvetenskap och föreståndare för forskarskolan inom WASP-HS-programmet (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society) som kommer att sysselsätta 70 doktorander i hela landet så småningom.
Forskarskolan WHASP-HS De första av forskarskolans 70 doktorander spridda över landet ska rekryteras under våren för att komma igång hösten 2020. Värdskapet för den har Lunds universitet fått. Christian Balkenius blir föreståndare med en liten organisation i Lund där än så länge endast Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, ingår.
Forskningsprogrammet WHASP-HS Det består för närvarande av 16 projekt varav tre i Lund och till varje projekt är en till två doktorander kopplade. Alla projekt är tvärvetenskapliga med humanister, samhälls-vetare och tekniker. Hela programmet organiseras från Umeå universitet.
Christian Balkenius eget projekt Det heter ”Etiska aspekter på autonoma AI-system” och består även av Ylva von Gerber, Frank Zenker och Birger Johansson plus två doktorander. Det är finansierat i fem år.
Bakom samtliga projekt står Wallenbergstiftelserna.