Debatt om lärarutbildning: Sydsvenskan 1/2 och 14/2

Published 14 February 2024
Bild med Magnus Haake och Agneta Gulz

Agneta Gulz och Magnus Haake debatterade svenska lärarutbildning under Aktuella frågor i Sydsvenskan (1 feb. och 14 feb. 2024).

 

”Varför oförskämt att berätta om brister kring lärande och undervisning?”
1 februari 2024 06:05

Bakom den till synes spretiga kritiken av dagens skola finns en gemensam nämnare, skriver Magnus Haake och Agneta Gulz, docent respektive professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning vid Lunds universitet.
Läs artikeln på SDS 

 

”Vi misstänkliggör inte alla lärarutbildningar.”
14 februari 2024 16:47

Problemet är att många av de metoder lågstadielärare runtom i landet arbetar med inte vilar på en vetenskaplig grund, skriver Magnus Haake och Agneta Gulz, docent respektive professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning vid Lunds universitet.
Läs artikeln på SDS