Den svåra konsten att se sig själv – Ny bok av Peter Gärdenfors