ETG får LU-medel till samverkansprojekt

By 21 - Published 26 June 2017

ETG (koordinator: Agneta Gulz) leder ett av de sex teman som fått LU-medel för tematiska samverkansinitiativ mellan olika fakulteter. Projekten får 500 000 kronor om året i tre år med möjlighet till förlängning i två år. Prof. Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap är koordinator för projekt med titeln "Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum". Medverkar gör bland andra: - Prof. Roger Johansson, Utbildningsvetenskap (HT) - Dr. Magnus Haake, Kognitionsvetenskap (HT) - Dr. Mattias Wallergård, Designvetenskap (LTH) - Dr. Johan Mårtensson, Neurovetenskap (MED) - Dr. Victoria Johansson, Lingvistik. (HT)

Sammanfattning: Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum

Projektkoordinator: Prof. Agneta GulzSamverkansinitiativet. Målen med initiativet är att samla insatser och initiativ vid Lunds universitet kring kunskapsförmedling och forskningssamverkan om lärande och undervisning i samarbete med verksamma lärare och lärarstuderande. Fokus ligger på praktiknära forskning som är direkt meningsfull och användbar för läraren i sitt klassrum. Webbportal. En central webbportal ska fungera som mötesplats för olika aktörer (forskare, lärare, lärarstuderande, läromedelsföretag, näringsliv, politiker och allmänheten) som är intresserade av samverkan inom praxisnära forskning om lärande och undervisning. Via denna mötesplats ska vara en grogrund för att knyta kontakter, utbyta information, samverka i pågående projekt och initiera nya samverkansprojekt.    Webbportalen kommer att kontinuerligt förändras utifrån två spetsområden där Lunds universitet ligger i internationell framkant: (i) forskning om nästa generations lärteknologi, och (ii) forskning om lärande, utbildning och neurovetenskap.    Webb-portalen är också ett första steg mot ett större ”learning science centre” med internationella samarbetspartners som Stanford University och Australian Research Council. Samhällsrelevans. Skola och undervisning är ett av det gemensamma samhällets största åtaganden och grundläggande för framtiden. I takt med samhällets och omvärldens omvandling måste skola och undervisning söka nya vägar; dagens klassrum är i ständig förändring. Ensidig deskriptivt forskning på det som redan hänt är ett slöseri med resurser och efterfrågan på praktiknära forskning ökar – men det kräver gemensamma ansträngningar. En viktig grund för samverkansinitiativet är att forskare tillsammans med lärare går först och leder utvecklingen och avgör vad som ska över klassrumströskeln och hur.