Humanistiskt robotlabb öppnar upp för andra fakulteter

By 21 - Published 23 June 2020

Birger Johansson blir föreståndare för Lunds universitets nya forskningsinfrastruktur Cognitive Robotics Lab (CRL).    Förhoppningar om att robotar ska kunna hjälpa till i skolan, vården och serviceyrken har gjort att universitetet satsar på Cognitive Robotics Lab som forskningsinfrastruktur. Labbet ska ge fler inom universitetet möjlighet att forska på interaktion mellan människa och robot. Läs mer på: HT Nyheter